Oikea suorahakupartneri

Miten valita oikea suorahakupartneri?

Yrityksen avainhenkilöiden valinnan laatuun, nopeuteen ja kuluihin voi vaikuttaa.
Kotiläksyt on tehtävä hyvin ennakolta ja panostettava oikeiden kumppaneiden valintaan
ennen kuin akuutti rekrytointitilanne kaatuu päälle. On syytä selvittää ennakkoon miten
menestyksellisen yhteistyön pitäisi toimia.

On järkevää valita yrityksen tarpeen mukaan yhdestä kahteen suorahakutoimistoa ja rakentaa
pitkäjänteistä ja perusteellista yhteistyötä heidän kanssaan.

Nykyisin Suomestakin löytyy isoista kiinteistä kansainvälisistä ketjuista yhden miehen ja naisen toimistoihin. Eräänä tärkeänä ja laadun ja toimintavarmuuden takeena pidämme muun muassa sitä, että toimisto on FEX Suorahakuyritykset ry:n jäsentoimisto.

Konsultin on ymmärrettävä liiketoiminnan luonne

Selvitä ennakkoon toimiston taustat keskusteluin ja haastattelemalla mahdollisia referenssejäsi. Näin pääset selville konsulttiyrityksen taustoista, referensseistä, prosesseista, toiminnan laadusta, takuista ja toiminnan eettisistä pelisäännöistä.

Jos näitä ei sinulle kerrota, hälytyskellojen pitäisi soida. Tarkista myös omaavatko konsulttiyhtiön asiantuntijat osaamista sinulle tärkeällä toimialalla ja maantieteellisellä alueella.
Mikäli konsultti on tunnettu siitä, että hän on tehnyt useita toimeksiantoja sinun toimialallasi,
kannattaa pyytää häntä kertomaan mitkä yritykset ovat jo ”Off Limit” -listalla, sillä näihin yrityksiin konsultti ei voi olla yhteydessä. Ei ole järkevää käyttää konsulttia, joka ei voi olla yhteydessä kilpailijoihisi tai keskeisiin yrityksiin toimialalla.

Muista selvittää itsellesi kuka tai ketkä tekevät hakuprosessisi. On yrityksiä, joissa konsultti
hoitaa vain myyntityön, mutta varsinaisen toteutuksen suorittavatkin kokonaan tai osittain muut henkilöt. Varmista, että kaikilla tehtävään osallistuvilla on riittävä pätevyys hoitaa toimeksiantoa.

Perehdy ennalta hakuprosessiin

Varmista, että hakuprosessi on selkeästi kuvattu ja että konsultti raportoi toimeksiannon
etenemisestä säännöllisesti. Toimeksiannon lähtökohtana on aina kirjallinen sopimus.
Tutustu myös hakuprosessin veloitusperusteisiin. Ne noudattavat tyypillisesti kansainvälistä
käytäntöä, jossa palkkio perustuu osaan henkilön vuosiansiosta.

Alan yleisen käytännön mukaan palkkiot ovat Suomessa pääosin kiinteitä ja niistä sovitaan
etukäteen jo toimeksiantoa vahvistettaessa. Kannattaakin siis tutustua huolellisesti
konsulttiyritykseen, valita sopiva tai sopivat kumppanit ja rakentaa pitkäjänteinen
liiketoimintasuhde. Tällöin jokainen suorahaku voidaan käynnistää nopeasti ja keskeiset tiedot
yrityksen toiminnasta ja avainhenkilöiden odotukset ovat palveluyrityksen tiedossa jo ennakkoon. Säästät organisaatiosi avainhenkilöiden aikaa ja nopeutat prosessin läpimenoaikaa.

Perehdytä konsultti ja käytä aikaasi toiminnan perinpohjaiseen esittelyyn – se on kuin panisit
rahaa pankkiin.

Huomioi aikatekijä

Tyypillisesti suorahakuun tarvitaan aikaa 8-10 viikkoa toimeksiannosta riippuen. Tämän lisäksi
pitää huomioida yrityksen päätöksentekoon kuluva aika, irtisanomisaika ja henkilön
perehdytysaika ennen täysin tuottavaa toimintaa.

Kaikki tämä yhteenlaskettuna voi merkitä jopa yhdeksän kuukautta kestävää prosessia ennen
uuden avainhenkilön aloittamista.

Toimeksiannon aikana on syytä pitää jatkuva aktiivinen keskusteluyhteys konsultin ja yrityksen välillä, sillä hakuprosessin ja haastatteluiden aikana tulee usein tarve lisätiedoille. Vastaavasti prosessin aikana voi ilmetä asioita, jotka edellyttävät nopeaa reagointia ja uudelleenarviointiakin kesken prosessin.
Yksi tärkeä suorahaun lisäarvo asiakkaalle on se, että haun tuloksena esitellään riittävä määrä – yleensä kolme, neljä – hakuprofiilin täyttävää ehdokasta, joista yritys pääsee valitsemaan
sopivimmat lopullista päätöstään varten.

On muistettava, että ehdokaskin on valitsemassa yritystä. Tämä joskus tuntuu unohtuvan
valitsijalta. Myyminen ja ostaminen on kahden välinen kauppa ja kummankin osapuolen on
kyettävä näkemään, että prosessista tulee ulos vain voittajia.

Lopullisessa valintatilanteessa on tärkeää, että yritys tekee selkeitä päätöksiä järkevässä
aikataulussa. Jo muutamankin viikon odottelu valintaprosessissa aiheuttaa melkoista
epävarmuutta hakijoissa. Nykyisessä työmarkkinatilanteessa tämä lisää riskiä sille, että ehdokas vetäytyy tai valitsee toisen työnantajan.

Konsultti on asiakkaansa edustaja

Suorahakukonsultti on asiakasyrityksen edustaja, sen käyntikortti. Varmista siis, että edustaja on yrityksellesi sopiva ja omaa riittävät kompetenssit tehtävän suorittamiseen lisäarvoa tuovalla tavalla.
Hyvät tulokset eivät synny vain hyvästä konsultista, vaan edellyttävät erinomaista vuoropuhelua ja yhteistoimintaa kaikilta osapuolilta. Kumppanuuden kautta konsulttisuhde kasvaa todelliseksi asiantuntijuudeksi ja osaamiseksi, lisäarvoksi juuri sinun organisaatiollesi.